Telefon: +99412 440-04-29 daxili 154
Şöbələr

Rəhbərlik ;

Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi ;

Ümumi və kadrlar bölməsi ;

Elmi- metodik şöbəsi ;

Kitabxana prosseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi – 1.Mikrofilmləşdirmə və rəqəmsallaşdırma bölməsi;

Kütləvi işlər və təbliğat şöbəsi ;

Abonementlərə xidmət şöbəsi – 1.Qiraət zalı bölməsi, 2.Kitabxanalararası abonement bölməsi ;

Məlumat biblioqrafiya şöbəsi ;

İnformasiya resurslarının komplektləşdirməsi şöbəsi ;

İnformasiya resurslarının elmi-işlənməsi şöbəsi ; 1.Əlifba və sistem kataloqlarının elmi təsviri və təşkili bölməsi ;

İnformasiya resurslarının saxlanması şöbəsi ;

Xarici ədəbiyyat şöbəsi ;

Məlumat biblioqrafiya işi və xidmət fondu şöbəsi ;

Komplektləşdirmə və sənədlərin işlənmə şöbəsi ;

Mikrofilmlərin işlənməsi və saxlanması şöbəsi ;

Təsərrüfat şöbəsi ;

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının Gəncə filialı ;

TvinninqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×