Telefon: +99412 440-04-29 daxili 154
RETK-nın Gəncə filialı

Respublika Elmi- texniki kitabxanasının Gəncə filialı fəaliyyət göstərir. Fondda hazırda 13371 çap nüsxəsi kitab oxucuların xidmətindədir.Respublika Elmi- Texniki kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsi müntəzəm olaraq Gəncə filialını yeni ədəbiyyatla təmin edir. Eyni zamanda Gəncə filialı üçün kitabxana tərəfindən Respublika qəzetinə və “ İzmeritelnaya texnika” (rus dilində) jurnalına abunə yazılmışdır.

TvinninqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×