Telefon: +99412 440-04-29 daxili 154
Kitabxananın şöbələri

Direktor – Kərim Emin oğlu Ələkbərli ;

Abonementlərə İnformasiya xidməti üzrə direktor müavini – Lyudmila Vladimirovna Çubabriya ;

Elmi katib – Azadə Əsəd qızı Orucova ;

Hüquq və daxili nəzarət üzrə menecer - Zakir İdris oğlu Abdullayev ;

Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi – Rauf Şakir oğlu Həsənov, şöbə müdiri - baş mühasib ;

Ümumi və kadrlar bölməsi - Yaqut Vahid qızı Rzayeva, bölmə müdiri ;

Elmi- metodik şöbə - Səlahət Cabbar qızı Məmmədova, şöbə müdiri;

Kitabxana prosseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi - Aygül Riza qızı Hacıyevə, şöbə müdiri ;

Mikrofilmləşdirmə və rəqəmsallaşdırma bölməsi - Aygün Akif qızı Qazıyeva, bölmə müdiri ;

Kütləvi işlər və təbliğat şöbəsi - Amaliya Cəlil qızı Qənbərova, şöbə müdiri ;

Abonementlərə xidmət şöbəsi - Xanım Şirzad qızı Quliyeva, şöbə müdiri ;

Qiraət zalı bölməsi - Sevil Əliağa qızı Rəhimova, bölmə müdiri ;

Kitabxanalararası abonement bölməsi - Kifayət Nəriman qızı İsmayılova, bölmə müdiri ;

Məlumat biblioqrafiya şöbəsi - Zaibə Əziz qızı Əhədova, şöbə müdiri ;

İnformasiya resurslarının komplektləşdirməsi şöbəsi - Gülpəri Saleh qızı Əkbərova, şöbə müdiri ;

İnformasiya resurslarının elmi-işlənməsi şöbəsi - Mətanət Ələsgər qızı Salmanova, şöbə müdiri ;

Əlifba və sistem kataloqlarının elmi təsviri və təşkili bölməsi - Nərmin Fuad qızı Qədimova, bölmə müdiri;

İnformasiya resurslarının saxlanması şöbəsi - Səkinə Mikayıl qızı Vəliyevə, şöbə müdiri ;

Xarici ədəbiyyat şöbəsi - Zenfira Hüseynqulu qızı Əliyeva, şöbə müdiri ;

Məlumat biblioqrafiya işi və xidmət fondu şöbəsi - Sevda Nadir qızı Ağayeva, şöbə müdiri ;

Komplektləşdirmə və sənədlərin işlənmə şöbəsi -Yeganə Tofiq qızı Kərimova, şöbə müdiri ;

Mikrofilmlərin işlənməsi və saxlanması şöbəsi -Rahilə Bədir qızı Cəfərova, şöbə müdiri ;

Təsərrüfat şöbəsi - İlyas Rəhbərəli oğlu Zülfüqarov, şöbə müdiri ;

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının Gəncə filialı - Məlahət Çapay qızı Zamanova, filialın müdiri;

TvinninqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×